Adgangskontroll

Spesialtilpasset sikkerhet

Din leverandør av sikkerhetsprodukter

Et adgangskontrollsystem tilpasset dine behov gir deg full oversikt og kontroll over hvem som får tilgang til ditt bygg. Et slikt system kan installeres i alle typer bygg, store og små, og bidrar til en litt mindre stressende hverdag. Du får full oversikt over alle dører, så du ikke trenger å tenke på om lagerdøra på baksiden av bygget er låst. Systemet har som formål å skape trygge omgivelser for beboere eller ansatte.

MD Sikkerhet er en selvstendig sikkerhetsforhandler, som gir oss mulighet til å benytte de produktene vi selv eller våre kunder ønsker. Vi kan derfor tilpasse adgangssystemet til en brukervennlig og fleksibel løsning med elementer som porttelefoner, besøkshåndtering og alarmsystemer.

md sikkerhet adgangskontroll åpne dør

Fordelene

Det er flere fordeler med adgangskontroll
  • Det er kostbart å skifte nøkler eller låser. Et adgangskort kan umiddelbart sperres, hvis det kommer på avveie.
  • Nye kort og koder kan enkelt bestilles til en lav kostnad.
  • Samme kort kan ha flere funksjoner, f.eks kantine- eller kopieringskort.
  • Adgangskontrollen kan sammenkobles med alarm.

Et system med adgangskontroll øker sikkerheten betydelig på arbeidsplassen. Du får full oversikt over alle dører, hvem som har tilgang og hvilke kort er benyttet i ulike deler av bygningen.

Kostnadseffektivt

Vi sikrer deg best mulig kvalitet

Kostnaden for et slikt system avhenger av flere variabler:

  • Hvor mange dører som skal sikres.
  • Hvor store er bygningen(e).
  • Skal systemet integreres med eksisterende system?
  • Hvilken grad av sikkerhet skal det være.

MD Sikkerhet er en selvstendig sikkerhetsforhandler, som gir oss mulighet til å benytte de produktene vi selv eller våre kunder ønsker. Vi kan derfor tilpasse adgangssystemet til en brukervennlig og fleksibel løsning med elementer som porttelefoner, besøkshåndtering og alarmsystemer.

Ønsker du befaring?

Vi er autoriserte låsesmeder og har lang erfaring i markedet, som betyr trygghet og kvalitet i produktene vi leverer.

Rull til toppen